Parterapi

Psykoterapi Kolding v/ Psykoterapeut Rikke Davidsen

Har I problemer i jeres parforhold? Så vil jeg rigtig gerne hjælpe jer…

Udover min uddannelse som psykoterapeut, har jeg taget en specialist-uddannelse som parterapeut i en international anerkendt terapimetode (Imago-Terapi) som jeg har arbejdet med siden 2007.

Terapiformen fremmer en mere bevidst dialog, hvor I får mulighed for at tale om det der har betydning for jer og samtidig føle jer hørt og forstået i en respektfuld samtale. Jeg vil støtte og guide jer undervejs og bibringe med perspektiver og redskaber der kan åbne mulighed for, at I kan styrke kærligheden og oplevelsen af tryghed og ro i jeres fællesskab.

Uanset jeres grunde til konflikt, som kan være jalousi, manglende gnist, dårlig kommunikation, uenigheder om opdragelse, manglende intimitet eller andre frustrationer og grunde til afstand, efterlader det typisk en længsel efter nærhed, fortrolighed og kærlighed.

Parterapi vil ofte berige med en dybere indsigt og forståelse for hinanden, og bringe jer tættere på grunden til, at I engang valgte hinanden. Samtalerne vil have til formål at styrke de kærlige følelser og jeres gensidige respekt, uanset om I går i terapi for at forebygge, styrke eller redde jeres parforhold.

Psykologien bag Imago-Terapi hviler på, at vores valg af kærlighedspartnere ikke er tilfældige, at vi ubevidst tiltrækkes af nogle bestemte karaktertræk, som vil hjælpe os med at heles som menneske.

 

Hvis I har besluttet at hjælpe jeres kærligheden på rette vej, kan I booke en samtaletid her.

 

Imago-Terapien antager at parforhold udvikler sig gennem 3 faser:

Kærlighedsrelationen starter for mange i første fase med Forelskelsen. Den første tiltrækning kan være helt overvældende, nogle beskriver det som at ”finde hjem” eller at ”det føles som om at vi har kendt hinanden altid”. Behov for nærhed, intimitet og lysten til hinanden overskygger alt og i denne fase har de fleste ikke så mange uenigheder, skænderier eller konflikter, men dette ændrer sig.

Magtkampen er udviklingsfase 2, hvor man pludselig begynder at føle og reagere anderledes og måske endda opleve at blive trigget af noget af det man faktisk blev tiltrukket af i forelskelsen. Antagelsen i Imago-Terapi er at magtkampene ofte er opgør med sårbarheder vi har med os ind i parforholdet. Det vil sige at vores partner blot fremprovokerer nogle gamle sår som vi ønsker at hele. Disse magtkampe kan føre til kronisk konflikt, hvis man ikke får mødt hinanden empatisk og sammen får bearbejdet og helet de følelser som ligger til grund for adfærden. For nogle parforhold ender det i skilsmisse, i håbet om at ”græsset måske er grønnere” et andet sted og måske i den tro at det udelukkende handler om partneren. Formålet med Imago-Terapi er, at I gennem dialog med hinanden, får en dybere indsigt og bevidsthed, og derved sammen kan møde de behov I hver især har, og komme fri af negative mønstre og ubevidst adfærd.  Et bevidst partnerskab hvor man har lært at imødekomme hinanden med forståelse og empati, er den 3. fase og den man i Imago-Terapi kalder Det Modne Parforhold, der hvor relationen bæres af en grundlæggende tillid.

Det kan føles som om at I er hinandens årsag til lidelse, at I gør hinanden mere ondt end godt, men ofte har I mere til fælles end I måske er bevidste om lige nu. Rigtig ofte er der en betydningsfuld grund til at I har valgt hinanden.

Selv ægteskaber der føles tæt på skilsmisse og hvor opgivelsen har sat ind og man måske er begyndt at leve lidt ”hver sit liv”, kan vælges til på ny! Hvis I vælger at komme i parterapi hos mig, med hensigt på at redde jeres parforhold, er det en beslutning om at ville det! Det vil sige at man samtidig arbejder på også at lukke de døre man eventuelt har åbnet, for at udholde den afstand og længsel man har oplevet.

 

Hvis I har besluttet at hjælpe kærligheden på rette vej, kan I booke en samtaletid her.

 

Et velfungerende parforhold kræver en beslutning om at ville hinanden!

Jeg opdaterer mig løbende i den forskning der er på området. En førende amerikansk psykolog John Gottman, har stået i spidsen for det mest omfattende forskningsprojekt omkring hvilke faktorer der kendetegner det lykkelige parforhold, hvilket han betegner som et følelsesmæssigt intelligent ægteskab. Psykolog John Gottman fremhæver som det vigtigste, at få de positive følelser til at overtage magten fra de negative tanker og mønstre. Det lyder simpelt og det lyder også rigtigt, men hvordan gør man så det?

Terapeutiske samtaler vil kunne give Jer redskaber til at tackle jeres uoverensstemmelser og ikke mindst støtte jer i et positivt hverdagsliv, for som forskningen viser:

Venskab er helt afgørende for et varigt og lykkeligt parforhold!

I kan være presset af udefra kommende stressfaktorer, hvilket kan have en ulykkelig indflydelse på jeres parforhold. Hvis I som par, ikke i fællesskab kan håndtere stress og berolige hinanden, kan stressbelastninger blive udfordrende for parforholdet. Hvis der er konflikter, spændinger eller stress i livet, vil selv den mest tænksomme partner reagere med ubevidst adfærd og tilstande som stress, angst og depression vil uvilkårligt påvirke det indbyrdes forhold, også selvom årsagen skyldes noget perifert.

Hvis stress udløses i jeres parforhold, kan det medføre følelse af kritik, afvisning og på mange måder mangel på nærvær og kærlige følelser. Dette skyldes at stress medvirker til ubevidste forsvarsreaktioner, hvor vi kan komme til at bide af hinanden, trække os fra hinanden eller som nogle beskriver ”der sættes en mur op”, alt dette sker med henblik på at beskytte sig selv. Det er ikke svært at sætte sig ind i hvilken ensomhedsfølelse dette kan afstedkomme. Fra at være elskende, fortrolige og tætte med en følelse af at være valgt til, for nu måske at føle sig kritiseret, holdt ude og valgt fra, men….

Det er aldrig for sent at ændre negative adfærdsmønstre!  

Samtaler vil her have fokus på at lære at håndtere følelserne i fællesskab på en støttende og udviklende måde. Vi har alle nogle grundfølelser som er uundværlige for os mennesker, da vi er afhængige af dem for at fungere optimalt. Disse grundfølelser indeholder både glæde og lette stemninger men også tristhed, vrede og angst. Hvis man lærer at være med følelserne på en mere bevidst og kærlig måde og at dele dem med hinanden, vil den ubevidste og negative adfærd mindskes. Som forskningen viser:

De parforhold der klarer sig bedst, er gode til at håndtere stress, de kan berolige sig og hinanden!

Jeg tager udgangspunkt i en struktureret kommunikationsform, som I kan lære at anvende sammen derhjemme. Metodens fokus er at man må mødes i sine følelser med en kærlig nysgerrighed, for at åbne op. Dette indebærer at den lyttende part skal kunne være tilstede, uden selv at blive ramt og uden at gå i forsvarsposition men i stedet ”forlade sig selv for en stund”, for med empati at kunne ”føle” med sin partner. Jeg vil guide jer, støtte jer og hjælpe jer med at skabe det rum med tillid og kærlig interesse, hvor I kan få talt om det I har brug for at få talt om og ikke mindst, igen mærke hvorfor I engang valgte hinanden.

Søg hjælp ved behov, jo før des bedre! 

Hvis I har besluttet at hjælpe jeres kærligheden på rette vej, kan I booke en samtaletid her.

Kontakt mig gerne allerede i dag

Send en besked via kontaktformularen så aftaler vi et tidspunkt for en samtale.